S.C. ASIG TEHNIC EXPERT S.R.L. este o companie de cercetare a accidentelor rutiere oferind servicii în cadrul procesului de lichidare daune auto și expertiză a accidentelor rutiere printre care: constatare și avizare tehnică de daună, evaluări ale cuantumului pagubei, analiza legăturii de cauzalitate mecanism impact - avarii și determinarea posibilelor tendințe de fraudare, evaluări autovehicule second-hand, inclusiv avariate (epave), întocmire devize reparații în sisteme de specialitate (AUDATEX, DAT , EUROTAX, etc), expertizarea tehnică și criminalistică a accidentelor rutiere cu softuri specializate de simulare, consultanță tehnică de specialitate în spețe judiciare și extrajudiciare.

DAUNE

Constatarea și evaluarea daunelor se efectuează de către personal de specialitate. Se utilizează sisteme de specialitate (AUDATEX, DAT, Eurotax, etc).
Analiza legăturii de cauzalitate dintre dinamica declarată și avariile înregistrate se realizează prin studiul amprentelor conjugate, respectiv a complementarității avariilor constatate la autovehicule în condițiile dinamice de producere a accidentului, folosind softuri specializate de simulare.

EXPERTIZE

Se pot realiza expertize tehnice judiciare, criminalistice și extrajudiciare în domeniul accidentelor de trafic terestru pentru cercetarea de accidente produse în România sau străinătate.
Expertizele tehnice judiciare, extrajudiciare și criminalistice sunt efectuate de către conf. univ. dr. ing. Alexandru PETRESCU expert tehnic, judiciar și criminalist autorizat de Ministerul Justiției, membru al Asociației Europene pentru Analiza și Cercetarea Accidentelor (EVU), membru al Biroului Executiv al Corpului Experților Tehnici din România (C.E.T.-R).

SIMULĂRI

Reconstituirea parametrilor caracteristici ai accidentelor rutiere cercetate se realizează cu programe de specialitate utilizate pe plan internațional: PC Crash, Virtual Crash, etc.
Simularea este realizată într-un mediu grafic interactiv, iar produsul simulării îl reprezintă un raport cu parametrii cinematici și dinamici ai accidentului și o animație ce poate oferi suficiente elemente pentru stabilirea cauzelor care au generat accidentul.

CERCETARE

S.C. ASIG TEHNIC EXPERT S.R.L. în calitate de entitate de cercetare-dezvoltare, poate să participe la realizarea de proiecte de cercetare științifică în parteneriat cu institute de cercetare sau facultăți de profil, în domeniul accidentologiei rutiere.
Societatea participă la sesiuni de comunicări și simpozioane științifice interne și internaționale.

CURSURI

S.C. ASIG TEHNIC EXPERT S.R.L. organizează cursuri de siguranță rutieră pentru personalul de specialitate al firmelor de transport, implementând programul de construcție proprie ”PREVENT” după un prealabil AUDIT de siguranță rutieră la societatea în cauză.

COLABORĂRI

S.C. ASIG TEHNIC EXPERT S.R.L. colaborează cu societăți de asigurări pentru care efectuează constatări și evaluări de daune, cu firme de transport pentru care realizează consiliere și cursuri pe linia securității rutiere, cu persoane fizice sau juridice în domeniul accidentologiei rutiere și cu institute de cercetare sau facultăți de profil pe linie de cercetare-dezvoltare.

CARIERE

S.C. ASIG TEHNIC EXPERT S.R.L. oferă oportunități de colaborare pentru absolvenți ai facultăților de specialitate în domeniul autovehiculelor rutiere și în profil mecanic.
Persoanele interesate pot trimite CV-ul însoțit de o scrisoare de intenție pe adresa de e-mail: jobs@asigtehnic.ro

CONTACT

Tel/Fax: +4021.348.62.38

E-mail: office@asigtehnic.ro